Porucha erekce – slovo sexuologa

Ve své praxi sexuologa se s problémem poruchy erekce (erektilní dysfunkce) setkávám často. Mnohokrát přitom narážím na celou řadou nepřesností a pověr svázaných s tímto tématem, vedoucích následně ke zkresleným představám o řešení poruchy erekce. Následující text by měl pomoci uvést toto ožehavé téma na správnou míru.

Jaká je tedy skutečnost?

Z výzkumu provedeného u mužů v České republice vyplývá, že nejdůležitějšími faktory z hlediska kvality sexuálního prožitku jsou pro muže na prvním místě duševní pohoda a soulad mezi partnery. Hned na druhém místě je silná erekce. Dalšími důležitými vnímanými faktory jsou: stupeň vzrušení partnerky, vyvrcholení partnerky, dráždění na citlivých místech těla a dostatek času na pohlavní akt. Z uvedeného výzkumu je zřejmé, že kvalita erekce je pro muže velmi důležitá, a proto se jí budeme zabývat šířeji.

Jak vzniká erekce?

Erekce je výsledkem složitého procesu, na kterém se podílí nervový, cévní a hormonální systém. Při vzrušení muže jsou podněty zpracovány v mozku a v míše, nervy pak vysílají vzruchy do cévního řečiště. V krátkém čase se pak nahrne velký objem krve do topořivých těles, která se tak naplňují a zvětšují. Současně se zúží průsvit žil, a tedy výrazně sníží odtok krve z penisu.

Tak dochází ke ztopoření penisu. Erekce se pak udržuje až do výronu semene nebo po dobu sexuální stimulace. Poté dojde k obrácení tohoto procesu

K dosažení erekce je potřebná dokonalá souhra psychiky, hladiny hormonů, nervových reflexů a hladké svaloviny. Jakékoliv narušení této křehké rovnováhy vede k poruchám – nejčastěji vlivem únavy, stresu, nevhodného prostředí apod. Dojde potom k jednorázové nebo opakované neschopnosti dosáhnout erekce. Zde se však ještě nemusí jednat o erektilní dysfunkci a většinou stačí odstranit vyvolávající příčinu.

Erektilní dysfunkce (ED) je jednou z nejčastějších poruch sexuálních funkcí u mužů. Dříve byla tato porucha nazývána impotencí, dnes však dáváme přednost termínu erektilní dysfunkce, který lépe vystihuje podstatu problému.

Jednorázové selhání partnera obvykle nemusí znamenat žádné komplikace pro dlouhodobý partnerský vztah. Pokud se však potíže opakují, pak mohou v životě partnerů způsobovat vážné problémy. V takovém případě je potřeba začít hledat řešení.

Jako erektilní dysfunkci označujeme trvalou nebo dočasnou neschopnost muže dosáhnout nebo po dostatečně dlouhou dobu udržet ztopoření pohlavního údu (erekci), které je nezbytné k pohlavnímu styku. Nejedná se však o jednorázové „selhání“, ale o problém trvající alespoň šest měsíců. Erektilní dysfunkce není ničím, zač by se měl muž stydět. Neznamená totiž ztrátu mužství nebo skutečnost, že by byl muž neplodný či že by nemohl dosáhnout orgasmu a ejakulace.

Hlavní příčiny vedoucí k erektilní dysfunkci dělíme do následujících čtyř kategorií:

Věk. Výskyt erektilní dysfunkce se liší v různých věkových skupinách.

Graf věkových skupin a skŕe sexuální difunkce

Erektilní dysfunkce ale vždy souvisí především s celkovým zdravotním stavem muže a nelze ji považovat za přirozenou součást stárnutí. U vyšších věkových skupin je prokazatelně větší výskyt erektilní dysfunkce, protože ve vyšších věkových skupinách je i výraznější výskyt řady dalších zdravotních problémů (např. vysoký krevní tlak, cukrovka, zbytnění prostaty).

Životní styl. Zde jsou důvody především stres, nedostatek pohybu, únava, přepracování, nedostatek odreagování, kouření, konzumace alkoholu a jiných drog.

Onemocnění. Muži se zdravotními problémy mají oproti zdravým mužům 4,8× větší pravděpodobnost vzniku erektilní dysfunkce. Nejčastější zdravotní problémy mužů, kteří mají závažné příznaky erektilní dysfunkce, jsou:

  • vysoký krevní tlak: u 46 % mužů s erektilní dysfunkcí (ED)
  • vysoká hladina cholesterolu: u 24 % mužů s ED
  • cukrovka: u 24 % mužů s ED
  • problémy s prostatou: u 19 % mužů s ED
  • deprese: u 15 % mužů s ED

Úrazy. Vznik erektilní dysfunkce mohou mít na svědomí především poškození míchy, páteře a nervového aparátu, operace prostaty.

Možnosti léčby

Nabízejí se psychologické konzultace, farmakologická léčba, hormonální léčba, chirurgická léčba, používání vhodných pomůcek a další alternativní přístupy k léčbě.

V současné době je propagována řada volně prodejných přípravků pro úpravu erekce. Z výše uvedené komplexnosti problematiky příčin a možností léčby je ale zřejmé, že tyto přípravky ovlivňují erekci spíše nahodile a nebyl jednoznačně prokázán jejich účinek.

Lékaři varují jak před zbytečným užíváním potravinových doplňků, tak před obstaráváním si skutečných léků bez předchozí návštěvy odborníka. Léky určené k léčbě erektilní dysfunkce jsou sice všeobecně velmi bezpečné, ale v určitých případech, například u pacientů užívajících nitráty nebo u pacientů se závažným onemocněním srdce, může být jejich užívání bez předchozího vyšetření lékařem spojeno s vážným rizikem.

Vyšetření odborníkem

Podle průzkumu v České republice přiznává poruchu erekce každý druhý muž ve věku 35–65 let. Celosvětově tento problém řeší více než 100 milionů mužů. Počet mužů postižených erektilní dysfunkcí narůstá s přibývajícím věkem. K lékaři však nalezne cestu jen asi 10 % takto postižených mužů. Hlavním problémem je ostych a neznalost možnosti vyšetření odborníkem a nastavení účinné léčby.

Erektilní dysfunkce je komplexním problémem, který vyžaduje důkladné vyšetření zkušeným odborníkem, nejčastěji sexuologem nebo urologem. Jen zkušený odborník je schopen vyloučit nebo potvrdit možné příčiny a podle nich nasadit účinnou léčbu.

Aby mohl lékař stanovit správnou diagnózu, je při vyšetření důležitá důvěra v lékaře a maximální otevřenost. Při vyšetření je vhodná i přítomnost partnerky vyšetřovaného pro důkladné a objektivní stanovení diagnózy.

Samotného vyšetření se nikdo nemusí obávat. Při první návštěvě provede lékař běžná vyšetření, poslechne si vás, změří tlak, provede celkovou prohlídku. Pravděpodobně provede prohmat varlat a penisu, aby vyloučil nějaký zjevný patologický nález. Je možné, že již napoprvé provede lékař vyšetření prostaty.

Jen vyšetření zkušeným lékařem zabývajícím se problematikou erektilní dysfunkce umožní nastavení účinné léčby odpovídající vyvolávající příčině. Věřte, že mužů trpících poruchou erekce je mnoho! Přitom naprostá většina z nich může být s pomocí odborníka úspěšně léčena. Jediné, co je zapotřebí, je překonat ostych a odhodlat se jít k lékaři.

MUDr. T. Melichar
© Bílý Medvěd Public Relations